Миттєвий центр прискорень плоскої фігури

Точка плоскої фігури, що рухається у своїй площині, абсолютне прискорення якої в кожний момент часу дорівнює нулю, називається миттєвим центром прискорень. Якщо в даний момент часу задані прискорення будь-якої точки А плоскої фігури за модулем і напрямом, кутова швидкість і кутове прискорення плоскої фігури, то положення миттєвого центра прискорень Q визначається так:

1) проведемо з точки А пряму АN (рис. 21.8) під кутом до вектора , відлічуючи цей кут від вектора у бік обертання плоскої фігури, якщо обертання є прискореним, і проти обертання, якщо воно є сповільненим;

2) на прямій АN відкладемо відрізок:

. (21.15)

Точка Q є миттєвим центром прискорень.

При русі плоскої фігури Миттєвий центр прискорень плоскої фігури положення її миттєвого центра прискорень постійно змінюється. Кожному моменту часу відповідає своє положення миттєвого центра прискорень Q.


documentaacxnan.html
documentaacxukv.html
documentaacybvd.html
documentaacyjfl.html
documentaacyqpt.html
Документ Миттєвий центр прискорень плоскої фігури