ББК 88я7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА


С. Б. Комінко, Г.В. Кучер

Кращі методи психодіагностики

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕ1 ВНУТРІШНІХ СПРАВ

БІБЛІОТЕКА

- Тернопіль -Видавництво «Карт-бланш» 2005ББК 88я7

УДК 159.9.07(072)

Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики:Навч. посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 406 с. Рис. 20. Табл. 53. Бібліогр. 158 назв.

Рецензенти:

Хмурич Р.М. - кандидат педагогічних наук, доцент Тернопільського

педагогічного університету;
Дідора М.І. - кандидат психологічних наук, доцент Тернопільського

педагогічного університету. Відповідальний за випуск:Ященко В.М. - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою

психологічних і педагогічних дисциплін ТАНГ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № 16/18.2-823 від 20 квітня 2004 р.)

Пропонований посібник містить психодіагностичний інструментарій, особ ББК 88я7­ливості застосування методів в умовах навчальної діяльності і самостійної роботи студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Методи психодіагностики, що пропонуються в посібнику, підібрані відпо­відно до наукових вимог, які висуваються до психодіагностичного матеріалу та характеризуються значним ступенем достовірності результатів досліджень.

Посібник укладено згідно навчальних програм дисциплін "Психодіагнос­тика", "Психологія управління", "Конфліктологія", "Основи педагогіки та психології", затверджених Вченою радою Тернопільської академії народного господарства. Посібник складається з п'яти частин. Кожна частина містить відповідні професійні тестові методики, що були перекладені, апробовані та підібрані авторами.

Посібник укомплектований словником-довідником ключових понять ітер­мінів, що допоможе поглибити рівень теоретичних знань.

Для студентів, аспірантів ББК 88я7, викладачів вищих навчальних закладів. Стане у пригоді фахівцям у соціально-психологічній, гуманітарній сфері.documentaacwcaz.html
documentaacwjlh.html
documentaacwqvp.html
documentaacwyfx.html
documentaacxfqf.html
Документ ББК 88я7