Б) үзіліссіз өсіру

173. Ферменттер қатысуы арқылы жасанды жолмен синтезделген иРНҚ-ның көшірмесі (қДНҚ)

в) комплементарлық ДНҚ

174. Бұдан клеткалар өзара әрекеттесуі нәтижесінде ақауы бар гендердің өз қалпына келуі

Б) генетикалық коплементация

175. Белгілі бір жағдайларда бұдан клеткалардың көбею мен морфогенез қабілетінің қайта қалпына келуі, ал осындай жағдайда олардың ата-аналық клеткалардың ондай қабілетін көрсете алмауы

В) физиологиялық комплементация

176. Клетканың мұздатып қату нүктесін төмендетіп, клетка ішіндегі сумен байланысып клетканы механикалық және осмостық бүлінуінен қорғайтын зат

а) криопротектор

177. ДНҚ молекуласында орналасқан гендердің транскрипциясының бірнеше рет еселенуін қамтамасыз ететін ДНҚ-ның ерекше бөлігі

А) энхансер

178. Рекомбинантты ДНҚ құрастыру әдісі

А Б) үзіліссіз өсіру) құрылымдық генді векторға тіркеп қосу

179. Клеткаға антибиотикке төзімділік белгісін беретін ген

Г) селективтік

180. Клеткаға зиян әсер етпейтін белоктарды кодтайтын ген

в) репортерлық

181. Ісікті тудыратын агент

А) Ті-плазмида

182. Т-ДНҚ –ны өсімдік клеткасына тасымалдау және хромосомалық ДНҚ құрамына кірістіру процесіне жауапты гендер

А) vir гендері

183. Ісіктің пайда болуына, опиндер синтезіне және дифференциялданудың тежелуіне жауапты Ті-плазмиданың фрагменті

а) Т-ДНҚ

184. Жылжымалы генетикалық элементтер


documentaacglgb.html
documentaacgsqj.html
documentaachaar.html
documentaachhkz.html
documentaachovh.html
Документ Б) үзіліссіз өсіру